top of page

מגן הברית

מגן הברית נמצא כאן כדי לתמוך בך ובתינוקך.

המידע העדכני ביותר על ניסיונות למניעת ברית מילה ברחבי העולם.

בין אם זה בישראל או בחו"ל, לברר מה השינויים המשפטיים מתרחשים ואיך אתה יכול להסתבך

מגן הברית שומר על הן טקס הקודש שלנו של ברית מילה והן על הילדים שעוברים אותו.

bottom of page